Stefnubreyting fram undan – norrænt samstarf verður grænna

04.02.20 | Fréttir
På billedet ses Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, til forhandlinger med de nordiske samarbejdsministre.

På billedet ses Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, til forhandlinger med de nordiske samarbejdsministre.

Ljósmyndari
Mary Gestrin
Það er auðvelt að segja að Norðurlönd eigi að verða sjálfbærasta og samþættasta svæði í heimi – en það er töluvert erfiðara að láta gjörðir fylgja orðum. Forsætisráðherrar Norðurlanda samþykktu í fyrra nýja framtíðarsýn fyrir norrænt samstarf. Síðan þá hefur staðið yfir undirbúningur fyrir eftirfylgni þeirra metnaðarfullu markmiða sem sett eru fram í framtíðarsýninni. Nú hefur áætlunin verið nánar skilgreind og ljóst er að stórar breytingar eru fram undan.

Í nýrri framtíðarsýn fyrir samstarfið eru eftirfarandi þrjú svið í forgangi: græn Norðurlönd, samkeppnishæf Norðurlönd og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Þessi þemu verða rauður þráður í öllu starfinu og tekið verður mið af þeim við gerð fjárhagsáætlunar.

Á fundi norrænu samstarfsráðherranna í Kaupmannahöfn þann 4. febrúar voru markmið næstu ára staðfest. Ráðherrarnir vilja að vægi grænna gilda verði stóraukið í samstarfinu. Á lista yfir áþreifanleg markmið er meðal annars að stuðla að og rannsaka kolefnishlutleysi, styðja við hringrásar- og lífhagkerfi og vinna að því að tryggja líffræðilegan fjölbreytileika.

Norðurlandabúar þátttakendur í undirbúningnum

- Með þessari ákvörðun sýnum við að nýja framtíðarsýnin er ekki bara orðin tóm – þvert á móti er um að ræða raunverulega stefnubreytingu í samstarfinu, segir Mogens Jensen, norrænn samstarfsráðherra Danmerkur.

Hann undirstrikar að samráð hafi verið haft við öll löndin og öll stig stjórnmálanna, sem og auðvitað Norðurlandaráð, í undirbúningnum.

- Að þessu sinni fengum við einnig fulltrúa úr borgaralegu samfélagi til að taka þátt, segir Mogens Jensen.

-Það er gríðarlega mikilvægt að íbúar á Norðurlöndum, sérstaklega ungt fólk, upplifi að árangur af norrænu samstarfi gagnist þeim og hafi tengingu við líf þeirra, segir hann. Í haust stóðum við fyrir umræðum í öllum höfuðborgum Norðurlandanna þar sem við söfnuðum saman sjónarmiðum og væntingum Norðurlandabúa af öllum stigum samfélagsins. Niðurstöðurnar úr þessum umræðum endurspeglast í markmiðum okkar.

Með þessari ákvörðun sýnum við að nýja framtíðarsýnin er ekki bara orðin tóm – þvert á móti er um að ræða raunverulega stefnubreytingu í samstarfinu

Mogens Jensen

Ráðherrarnir settu saman lista með 12 markmiðum sem er ætlað að móta samstarfið fram til ársins 2024. Auk skrefa í átt að grænna hagkerfi, er bent á þau tækifæri sem ný tækni hefur í för með sér.

Samkeppnishæfni verður efld með átaki í stafrænni þróun, rannsóknum og nýsköpun. Vinnumarkaðurinn verður þróaður svo hægt sé að nýta sem best tækifærin sem tækniþróun og vaxandi lífhagkerfi hafa í för með sér.

- Á sama tíma eigum við að muna að samstarf okkar grundvallast á menningu og sameiginlegu gildismati, segir Mogens Jensen. Menntun, jafnrétti og velferð eru undirstöður norræna velferðarkerfisins og þessi svið verða auðvitað áfram kjarni samstarfsins, segir hann.

Forgangsröðunin birtist líka í fjárhagsáætlun

Paula Lehtomäki, framkvæmdastjóri, er ánægð með skýra stefnumótun ráðherranna.

- Mér virðist bæði brýnt og þýðingarmikið að við þróum norrænt samstarf áfram með skýra framtíðarsýn fyrir augunum, segir hún.

Áhrif framtíðarsýnarinnar og stefnumótandi markmiða má þegar sjá í starfi þessa árs, en frá og með næsta ári munu þau einnig móta fjárhagsáætlun fyrir samstarfið.

- Það verður tilfærsla í græna átt, segir Mogens Jensen. Menning og menntun verða áfram lykilsvið í norrænu samstarfi, en við þurfum að setja meira fjármagn í umhverfis- og sjálfbærnisstarf ef við eigum að ná þeim árangri sem við viljum.

Endanleg ákvörðun um fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 verður tekin á þingi Norðurlandaráðs í október.

Mér virðist bæði brýnt og þýðingarmikið að við þróum norrænt samstarf áfram með skýra framtíðarsýn fyrir augunum

Paula Lehtomäki

Framtíðarsýn okkar 2030

Hér eru markmiðin tólf á íslensku:

Græn Norðurlönd

Saman ætlum við að greiða fyrir grænum umskiptum í samfélögum okkar og vinna að kolefnishlutleysi og sjálfbæru hringrásarhagkerfi og lífhagkerfi.

​Á árunum 2021–2024 leggur Norræna ráðherranefndin áherslu á:

  • 1. Að efla rannsóknir, þróun og stuðning við lausnir sem stuðla að kolefnishlutleysi og aðlögun að loftslagsbreytingum, í samgöngum, byggingariðnaði, matvælageira og á sviði orkumála.
  • 2. Að tryggja líffræðilega fjölbreytni og sjálfbæra nýtingu sjávar og náttúru á Norðurlöndum.
  • 3. Að styrkja hringrásar- og lífhagkerfi, sjálfbæra og samkeppnishæfa framleiðslu, sjálfbær matvælakerfi svo og auðlindanýtnar og eiturefnalausar hringrásir á Norðurlöndum.
  • 4. Sameiginlegar aðgerðir í þágu sjálfbærrar neyslu sem auðvelda norrænum neytendum að finnast  eftirsóknarvert að velja hollt, umhverfis- og loftslagsvænt.
  • 5. Að stuðla að jákvæðri þróun í alþjóðlegu umhverfis- og loftslagsmálastarfi, meðal annars með kynningu á norrænum umhverfislausnum um allan heim.

Samkeppnishæf Norðurlönd

Saman ætlum við að efla grænan hagvöxt á Norðurlöndum, byggðan á á þekkingu, nýsköpun, hreyfanleika og stafrænni samþættingu.

​Á árunum 2021–2024 leggur Norræna ráðherranefndin áherslu á:

  • 6. Að styðja við þekkingu og nýsköpun og auðvelda fyrirtækjum á Norðurlöndum að nýta sér til fulls þá þróunarmöguleika sem skapast í grænum, tæknilegum og stafrænum umskiptum og vaxandi lífhagkerfi.
  • 7. Færniþróun og öflugan vinnumarkað sem mætir þörfum vegna grænna umskipta og stafrænnar þróunar og styður við frjálsa för innan Norðurlanda.
  • 8. Að nýta stafvæðingu og menntun til að tengja Norðurlönd enn nánar saman.

Félagslega sjálfbær Norðurlönd

Saman ætlum við að efla samfellt svæði án aðgreiningar þar sem jafnrétti ríkir og sem byggist á sameiginlegum gildum og enn öflugri menningarsamskiptum og velferð.

​Á árunum 2021–2024 leggur Norræna ráðherranefndin áherslu á:

9. Góða og örugga heilbrigðisþjónustu og velferð án aðgreiningar og þar sem jöfnuður ríkir.

10. Að allir Norðurlandabúar taki þátt í grænum umskiptum og stafrænni þróun, að nýta styrkleikana og vinna gegn því að umskiptin leiði til aukinnar misskiptingar í samfélaginu.

11. Að efla rödd og þátttöku norrænna félagasamtaka, einkum barna og ungmenna, í norrænu samstarfi, og auka þekkingu þeirra á tungumálum og menningu nágrannaþjóðanna

12. Að standa vörð um traust og samloðunarkraft á Norðurlöndum, sameiginleg gildi og norrænt samfélag með áherslu á menningu, lýðræði, jafnrétti, þátttöku allra, bann við mismunun og tjáningarfrelsi.