Juho Eerola (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
96
Notandi
Dagsetning

Ärade talman! Ruotsi on tämän Palestiinan itsenäisyyden tunnustanut, ja heillä on mielestäni siihen täysi oikeus. En kuitenkaan ymmärrä mitenkään, miten tämä Palestiinan ja Israelin kysymys liittyy tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tämä seikka ei mielestäni mitenkään kuulu tähän foorumiin, vaan pitäisi kunnioittaa jokaisen itsenäisen Pohjoismaan oikeutta harjoittaa omaa ulkopolitiikkaansa.

Maailmassa on hyvin paljon tällaisia kiistanalaisia alueita. Jos tämä otetaan nyt esille, niin tämä hyvin varmasti avaa Pandoran lippaan, ja seuraava jäsenehdotus saattaa tulla vaikka Donbassin tai Krimin alueen tilanteesta. Itse voisin hyvinkin tehdä täällä jäsenehdotuksen, että Pohjoismaiden neuvosto alkaisi ajaa esimerkiksi Karjalan palauttamista Suomen yhteyteen, mutta en halua tällaista jäsenehdotusta koko Pohjoismaiden neuvoston asiaksi, sillä kunnioitan jokaisen Pohjoismaan omaa oikeutta harjoittaa omaa ulkopolitiikkaansa.

Skandinavisk oversettelse

Ärade talman! Sverige har erkänt Palestinas självständighet och har enligt min mening all rätt till det. Jag förstår emellertid inte alls hur frågan om Palestina och Israel hänger ihop med det nordiska samarbetet. Jag tycker inte att frågan överhuvudtaget hör till detta forum, utan vi borde respektera varje nordiskt lands rätt att utöva sin egen utrikespolitik. 

Det finns väldigt många sådana här omtvistade områden i världen. Om vi nu tar upp den här frågan så öppnar det säkert Pandoras ask och följande medlemsförslag kan handla om läget i till exempel  Donbass eller Krim. Jag kunde mycket väl själv göra ett medlemsförslag om att Nordiska rådet borde börja driva ett återbördande av Karelen till Finland, men jag vill inte göra ett sådant medlemsförslag till en fråga för hela Norden eftersom jag respekterar varje nordiskt lands rätt att utöva sin egen utrikespolitik.