Penilla Gunther (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
89
Notandi
Speaker role
Midtergruppen
Dagsetning

Herr ordförande! Kristdemokraterna i Sverige delar den konservativa gruppens uppfattning att Nord Stream 2 är något som vi inte bör stötta på något sätt.

Jag är ledamot i den svenska energikommissionen. Vi har varit på studiebesök i bland annat Tyskland, och vi har tittat på EU:s energikommission och den politik som där bedrivs i energifrågor. Jag törs påstå att med det säkerhetspolitiska läge som har uppstått på senare tid är inte det här någonting som främjar energiförsörjningen för utsatta länder. Jag tror inte heller att det främjar den svenska säkerheten, eftersom det ligger i närheten av just svenska säkerhetsfunktioner.

Jag stöttar Hans Wallmark och den konservativa gruppen i det här ärendet.