345. Wille Rydman (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
345
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Fru talman! Det har sagts så många gånger i denna sal att vi är jättekunniga på att börja nya projekt, men vi har vissa svårigheter att sluta sådana projekt som vi redan har startat, och vi har inte varit tillräckligt noggranna med att evaluera det vi egentligen gör här och priorisera vad som är viktigt och vad som är litet mindre viktigt.

Det är förstås sant att den europeiska nivån i framtiden också kommer spela en avgörande roll i många frågor, och det är jätteviktigt att koordinera också de nordiska synpunkter som finns, och på det sättet förstår jag oron bakom det här förslaget. Men i alla fall är jag inte alls övertygad om att just nu starta någotslags Bryssel-kontor skulle vara det rätta sättet. Därför stöder jag varmt presidiets ställning om att inte bygga en sådan ny institution.