Paula Bieler (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
87
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Jag har ett par frågor kring hur man har tänkt att ett certifikat som sådant ska fungera. Jag har jobbat en del med dessa frågor i Sverige och har studerat detta, och det finns ett antal studier och undersökningar som talar mycket för att det kanske snarare handlar om att medvetandegöra människor om att det finns löneskillnader som inte är opåkallade. Ofta följer de av att det är individuell lönesättning och så vidare. När man arbetar med detta hoppas jag alltså på en utvidgning av vad man tittar på.

Man kanske snarare ska se över hur man arbetar med lönesamtal, som är ett typiskt tillfälle där man märker att kvinnor ser hur mycket de gör på arbetet och vågar begära högre lön i löneförhandlingar. Det har visat sig ha större effekt för kvinnor löner än för mäns löner. Man kan också titta på hur vi redovisar och ser över lönenivåerna i Sverige. Vi har nyligen gått över till att ha årlig lönekontroll för att se hur det ser ut mellan män och kvinnor och om det skiljer sig eller inte. Jag önskar mig alltså en utvidgad syn.