Lena Asplund (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
178
Notandi
Speaker role
Den Konservative Gruppes talesperson
Dagsetning

Herr president! Nordenvänner! Som arbetsmarknadsminister Hauglie sa bygger en del av detta på den rapport av Poul Nielsen som kom förra året, Arbejdsliv i Norden – utfordringer og forslag. Vi i utskottet diskuterade den förra sommaren. Jag måste säga att om många av de förslag som fanns med i rapporten också hade funnits med i programmet hade nog vi konservativa backat och sagt nej tack, för det fanns väldigt mycket i den som vi inte alls kunde ställa oss bakom.

Nu har dock samarbetsprogrammet kokat ned till något riktigt bra. Speciellt gäller det de fyra stora insatsområden som man vill prioritera.

Jag tycker att det är bra att man ska styrka matchningen mellan utbud och efterfrågan. Vi ser i Sverige att det finns ett stort behov av arbetskraft på många områden, men det finns inte arbetskraft för att möta behovet.

Sedan ska man styrka integrationen. Det var detta som vi debatterade för en stund sedan.

På det hela taget har det alltså blivit bra.

Vi får önska de nordiska ministrarna lycka i det här arbetet. Jag tycker också att det är mycket positivt att man ska ha aktörer som OECD med, för det är ju viktigt att vi ser oss på en internationell marknad. Vi lever ju i en global värld.

Lycka till med detta, så får vi hoppas att arbetsmarknaden i de nordiska länderna stärks!