Staffan Danielsson (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
265
Speaker role
Mittengruppen
Date

Fru president! Jag ska komma till den internationella strategin, men bara lite kort: När jag planerade för denna debatt utgick jag från Nordiska rådets app Session, som är väldigt bra. Där kan man se alla handlingar och tidsplaneringen. Där står det väldigt tydligt att det var presskonferens med utrikesministrarna kl. 15.30. Jag var därmed fullt införstådd med varför presidenten bröt då; det stod ju i våra handlingar. Jag vill alltså försvara presidiet.

Vad gäller den internationella strategin tycker jag att den är mycket bra. Jag tyckte att Wille Rydman talade väl om detta, liksom Britt Lundberg. Det är bra att vi har en strategi, och det är väldigt bra att vi kan träffas i Nordiska rådet och diskutera gemensamma frågor för att föra Norden, Europa och världen framåt. Nu har vi en bra grund för detta. Ibland är vi lite osams – det har vi hört här i dag – men det får vi leva med. Det är dock bra om vi respekterar debattreglerna, kan jag tycka. Jag kan ju fråga ledamoten från Finland hur han tycker att den internationella strategin är.