Bertel Haarder (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
345
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Kiitos puheenjohtaja. Enhver kan forstå betydningen af Arktis; man behøver bare at nævne transport, turisme, handel, råstoffer, miljø og klimaændringer og alt det, som både hr. Kelly Berthelsen og Agathe Fontain har talt om, og som jeg ikke skal gentage.

Præsidiet vil gerne takke ministerrådet for et pragmatisk samarbejdsprogram og også for de ekstra penge på 9 mio. DKK om året til projekter. Men det er ikke nok med projekter. Vi efterlyser et tættere samarbejde og nordisk lederskab inden for Arktisk Råd og også inden for FN’s maritime organisation, IMO, i arbejdet med at udvikle juridisk bindende regler for skibe, som sejler i polarhavene, som Lars Tysklind også lige har været inde på. Vi mangler også at udvikle en fælles strategi for samarbejdet om de arktiske udfordringer, som har været nævnt i Nordisk Råds rekommendation fra 2012. De nordiske lande har altså ikke fuldt udnyttet mulighederne for nordisk indflydelse på udviklingen i Arktis.

Nordisk Råd lægger vægt på, at de arktiske områder fortsat skal være en arena, hvor samarbejdet med Rusland fungerer godt, og at vi arbejder for at hindre en udvikling med eskalerende militær oprustning, samtidig med at vi naturligvis ikke skal efterlade et militært tomrum, som kan friste en stor nabo.

I en tale om Arktis kan man ikke undgå at nævne klimaændringerne: Sommerpolarisdækket, som bliver mindre og mindre, og temperaturen på Nordpolen, som sidste vinter var 20 grader over det normale for årstiden. Der er taget mange initiativer i 1990’erne, og jeg skal ikke gentage dem. Jeg vil bare gerne nævne Stoltenbergrapporten og også nævne, at vi har brug for i Norden at støtte vores strategiske samarbejde i Arktis, sådan som det også er nævnt i Stoltenbergrapporten. Tak, formand.