Eva Biaudet (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
346
Person
Speaker role
Mittengruppens talsperson
Date

Herr president! Jag vill sälla mig till den övriga mittengruppens glädje över rapporten och att hålbarhetsmålen står i centrum för det här programmet; speciellt gäller det punkten ”peoples” där man lyft upp ursprungsfolken överst på listan över teman inom vilka man avser att öka samarbete och kommunikation. Det är viktigt att vi erkänner urbefolkningarnas rättighet att delta i beslut och planering som gäller dem, deras livsnäringar och kulturer, men det är också viktigt att vi erkänner att urfolken har mycket kunskap att ge oss när det gäller det arktiska området och hållbarheten där.

Vi vill i mittengruppen därutöver lyfta fram den ökande turismen i Arktis. Den är naturligtvis en stor möjlighet men samtidigt en riskfaktor. Rådets utskott för ett hållbart Norden kommer under det kommande året att jobba med sjösäkerheten i Arktis, och vi hoppas att också Nordiska ministerrådet kan ha riskerna i åtanke, speciellt när man arbetar med prosperity-frågorna i Arktis. Dagens search-and-rescue–tjänster i de arktiska områdena håller nämligen inte för större katastrofer, vilket nyss nämndes. Tydliga storkatastrofer skulle kunna, eller kommer att, rasera den känsliga miljön för överskådlig tid och därmed också alla förutsättningar för utveckling både lokalt och för urbefolkningen i områdena. Det är sådana risker vi inte ska ta.