105. Juho Eerola (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
105
Notandi
Speaker role
Nordisk Frihed
Dagsetning

Arvoisa presidentti! Kiitos siitä, että sain tämän mahdollisuuden lyhyeen puheenvuoroon. Koetan olla puheenvuorossani lyhyt. 

Ilmastonmuutos on totta, ja hiilidioksidipäästöistä pitää päästä eroon. On kuitenkin totta, että Pohjoismaat, vaikka meidät laskettaisiin yhteen, ovat asukasluvultaan hyvin pieniä. Meidän päästömme maailman mittakaavassa eivät ole paljon. Lisäksi täällä on tehty jo paljon hyvää. Meidän tehtaamme ovat vähäpäästöisempiä kuin monessa muussa maassa, kuten Intiassa ja Kiinassa.

Miten ministerit suhtautuvat siihen ajatukseen, jos määrättäisiin yhteisesti hiilivero, eräänlainen ilmastotulli, sellaisissa maissa tuotetuille tuotteille, jotka eivät noudata tehtaidensa ja tuotantolaitostensa osalta yhtä hyvää politiikkaa kuin me täällä Pohjoismaissa ja jotka tuovat Pohjoismaiden alueelle näitä tuotteita?

Toinen asia, jonka nostan tässä kohtaa esille, on se, että asuminen täällä pitkien etäisyyksien ja kylmän ilmanalan Pohjolassa on kalliimpaa kuin muualla. Mitä aiotaan tehdä sille, että muuttoliike etelästä tänne Pohjolaan vähenisi? - Se olisi ilmaston kannalta merkittävä teko. 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! Tack för denna möjlighet till en kort replik. Jag ska försöka fatta mig kort. 

Klimatförändringen är ett faktum och vi måste bli av med koldioxidutsläppen. Men det är sant att de nordiska länderna är mycket små till invånarantalet, också sammanlagt. I ett globalt perspektiv är våra utsläpp inte stora. Dessutom har vi redan vidtagit många bra åtgärder. Våra fabriker är renare än fabrikerna i många andra länder, såsom Indien och Kina.

Hur ställer sig ministrarna till tanken på en gemensam koldioxidskatt, ett slags klimattull, på produkter från länder som inte har en lika bra politik som vi i Norden i fråga om fabriker och industrianläggningar och som exporterar sina produkter till Norden?

En annan fråga som jag vill lyfta upp är att det är dyrare att bo i Norden på grund av långa avstånd och ett kallt klimat. Vad ska vi göra för att invandringen söderifrån till Norden ska minska? - Det vore en viktig gärning ur ett klimatperspektiv