275. Aron Emilsson (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
275
Notandi
Speaker role
NF-gruppens talsperson
Dagsetning

Herr president! Jag instämmer med föregående talare. Jag tror att uppdraget till regeringen och kommissionen ska vara brett, så att vi just ser inte bara ett svar på de katastrofer som skedde i somras utan även ett bredare anslag där vi kan se hur en beredskapsplan kan sättas in i olika situationer som uppstår i olika delar av vår nordiska region. Vi ser alltså fram emot en god behandling av förslaget.