297. Jorodd Asphjell (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
297
Notandi
Speaker role
S-gruppens talsperson
Dagsetning

Utenforskap handler om mennesker som faller utenfor i samfunnet. Det kan være mange årsaker til det. Det kan være ungdommer som ikke klarer å gjennomføre videregående skole, ikke får seg en yrkesutdannelse og heller ikke får seg arbeid, som gjør at de også økonomisk faller utenfor sammfunnet fordi de ikke har et fast arbeid å gå til. Vi har mennesker med nedsatt funksjonsevne som kanskje ikke kan være med på alle de oppgaver og muligheter samfunnet har å by på, på grunn av mange hindre i vårt samfunn. Det handler ikke minst om mennesker som kommer til vår region og våre land fra andre land, som heller ikke blir integrert på en god måte og dermed faller utenfor det gode fellesskap. 

Vi som region, vi i Norden, har som målsetting å ha den best integrerte regionen i verden. Det er en god målsetting, det er en flott målsetting, og ikke minst er det en stor målsetting. Da tenker jeg på hvordan vi i fellesskap kan bidra til å redusere forskjeller mellom land, mellom regioner og ikke minst mellom mennesker. Det å utjevne forskjeller, økonomisk og sosialt, er det viktigste for at folk skal trives og ikke minst for å sørge for fred mellom land.

Derfor ønsker den sosialdemokratiske gruppen at vi arrangerer en større konferanse i Norden der vi setter utenforskap på dagsordenen, som gjør at vi kan bidra i positiv retning for at mennesker kan leve et godt liv uansett hvor de bor i Norden.