331. Jorodd Asphjell (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
331
Notandi
Speaker role
S-gruppen
Dagsetning

Det var den sosialdemokratiske gruppen som fremmet dette forslaget i sin tid. Hensikten var å fremme nordisk mat, nordisk kultur og nordisk kunst og håndverk på en god måte.

Vi reiser jo rundt i hele Norden og får smake på alt det gode som lages, og vi kjøper håndverk og kunst som er laget i Norden. Men vi opplever også mange steder at det står "made in China" og "made in Taiwan" osv. bak på mange av disse produktene.

Vi forstår nå at regelverket knyttet til å bruke Svanemerket er så strengt og så begrensende at det ikke er mulig å få det til. Men vi håper at vi kan komme tilbake til hvordan vi kan lage et sterkere "brand" rundt nordisk samarbeid, nordisk mat, kunst og håndverk, for det tror jeg Norden har behov for, og ikke minst alle de dyktige håndverkerne som ønsker å lage varer bygd på nordiske råvarer og nordisk design. Så vi aksepterer at forslaget trekkes.