346. Johan Andersson (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
346
Speaker role
S-gruppen
Date

Fru president! Delegater! Jag har en fråga till Cecilie Tenfjord Toftby när det gäller det som hon och Konservativa gruppen förespråkar. Jag tycker att det är olyckligt att ni väljer att markera på detta sätt och inte delta i arbetet, som vi rekommenderar att man ska göra, för att se över hur den sociala dumpningen kan motverkas.

Återigen: Det är ett öppet förslag. Här visar verkligen Konservativa gruppen sitt ansikte, tycker jag, framför allt när det gäller hur man ser på de anställdas villkor. Det känns inte särskilt bra i den delen, så en rekommendation är att försöka delta i arbetet.

Daniel Riazat tog upp hamnkonflikten i Göteborg, som är en lokal och nationell fråga. Där är nog Daniel väl medveten om att frågan håller på att lösas mellan parterna. Vi har en god tradition i Sverige att konflikter i första hand ska lösas mellan parterna. Vi vill absolut inte gå in och lagstifta i dessa delar.