363. Christian Juhl (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
363
Notandi
Speaker role
Nordisk Grønt Venstre
Dagsetning

Det er en kommentar til den konservative ordfører; det er ikke en selvstændig replik til et nyt emne. Den konservative ordfører sagde, at social dumping er blevet diskuteret mange gange, og at nu må det snart være slut. Hvad er det for en konservativ eller stiv holdning at have til samfundet udenfor? Social dumping udvikler sig og får til stadighed nye former. Det vil sige, at hver gang vi får sat en prop i hullet, er der kreative, useriøse virksomheder, der prøver at finde nye veje. Det må vi som politikere erkende, og derfor må vi arbejde med problemerne, i takt med at de opstår.

Nu blev søfarten nævnt, og luftfarten blev nævnt. I øjeblikket sidder der adskillige bygningsarbejdere til en nordisk konference her, og de ville gerne have været en del af Nordisk Råds session ved en workshop eller andet, men det blev afvist. Man er nået så vidt i byggebranchen, at man arbejder med direkte kriminalitet og med mafialignende forhold. Nogle af arbejderne arbejder under slavelignende forhold, hvor man fratager dem deres pas, så længe de er i et land, for at de ikke skal smutte - og når de kommer hjem, bliver de tvunget til at aflevere deres løn.

Det er en ny ekstrem form for social dumping, og vi er som lovgivere nødt til til stadighed at følge de nye tiltag, der bliver taget, og gribe ind over for dem. Jeg håber, at både konservative og liberale politikere har forstået, at så alvorligt er det blevet på det internationale arbejdsmarked, at der er tale om slavelignende forhold, at der er tale om, at mafiaen blander sig helt heroppe i Norden på ganske, ganske problematisk vis. Derfor kan man ikke bare afvise det og sige, at vi har talt om social dumping. Det er under helt nye og meget mere alvorlige former - i alle brancher.