130. Stein Erik Lauvås (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
130
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Takk, president, og takk til statsråd Hallberg for en positiv redegjørelse. Visjonen er bra, vi stiller oss bak den, men vi trenger at ting kommer på plass hvis vi skal håndtere mobilitetsvisjonen og grensehindervisjonen.

Nordisk råd, altså 87 parlamentarikere fra høyre til venstre, har enstemmig vedtatt og bedt om at det blir opprettet et ministerråd for transport, noe som av uforklarlige grunner ble nedlagt i 2005. Dette har man altså enstemmig bedt om. Vi behøver et slikt formelt organ for at vi skal kunne håndtere ting på en ryddig måte, og slik at ting kan bli fulgt opp. Regjeringen har svart oss at nei, det er ikke nødvendig med noe slikt ministerråd, selv om vi altså enstemmig har bedt om dette over lang tid.

Så ble det også sagt her at man skulle anordne en transportkonferanse i løpet av 2019. Den har vi ikke sett røken av, og det har vært helt kul umulig å få rede på hvorfor det ikke har blitt gjort, fordi vi ikke har hatt noe sted å gå og henvende oss. Det har vært vanskelig å få svar. Så vi har sterkt behov for å få til det vedtaket om et ministerråd.

Vi har også over lengre tid forsøkt å samle transportministrene i Norden til et møte. Det har vært kul umulig å få til, fordi vi ikke har hatt noe sted å henvende oss formelt.

Jeg ser at tiden går ut, men kan en av dere syv på rekken av ministere være så vennlig nå og gå opp og bare bekrefte at ja, vi kommer til å høre på Nordisk råd, vi kommer til å sørge for at det blir opprettet et nordisk ministerråd for transport? Dere vil bli de mest populære ministere i denne salen i dag.