156. Gunilla Carlsson (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
156
Speaker role
Nordisk Råds vicepræsident
Date

Jag ska komma med en uppmaning: Ni som ska tala under dagordningens punkt 6 kommer tyvärr att få reducerad talartid. Jag berättar det nu så att ni kan förbereda er för det och korta ned era anföranden. Inledningstalaren får tre minuter i stället för fem minuter, och sedan är det en minut per anförande.