160. Mogens Jensen (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Gerð
Framsöguræða
Ræðunúmer
160
Notandi
Speaker role
Danmarks samarbejdsminister
Dagsetning

Tak for det, fru præsident. Kære parlamentarikere, jeg skal kort - også kortere end planlagt - redegøre for Ministerrådets forslag til planer og budget for 2020, som jo som også tidligere år er udarbejdet i dialog med Nordisk Råd om budgettets prioriteter. Det begyndte jo allerede på sessionen i Oslo i 2018 og har fortsat i januar, juni og oktober 2019. Jeg vil gerne takke Nordisk Råd for et konstruktivt samarbjde og en god dialog om budgettet.

Som det er blevet nævnt tidligere, har de nordiske statsministre i august 2019 jo vedtaget en ny vision for Nordisk Ministerråd, og vi har allerede nu igangsat et arbejde med at gennemføre den vision. Den får jo først fuld gennemslagskraft i Nordisk Ministerråds budget i 2021, men den bliver retningsgivende for aktiviter, planlægning og styring, i det omfang det allerede er muligt, for budgettet og aktiviterne næste år. 

De danske formandskabsprojekter indgår også i budgettet, og som det fremgik, vil fokus være på at virkeliggøre visionen. Det knytter vores formandskabsprojekter også an til. I forhold til prioritetsområdet, et grønt Norden, koordinerer Færøerne et projekt om energiløsninger for isolerede områder. Tilsvarende koordinerer Grønland et projekt om bæredygtige kystsamfund, som bl.a. relaterer sig til prioritetsområdet om et konkurrencedygtigt Norden. Det sidste angår unge i bæredygtige fællesskaber. Jeg deler helt det engagement, der er udtrykt her under sessionen, om at engagere unge i det nordiske arbejde. Det gør vores projekt "Et socialt bæredygtigt Norden". Vi kommer også til i stort omfang at inddrage unge i ligestillingsarbejdet i 2020, bl.a. med en stor konference om ligestilling i FN-byen i København næste år.

Ligesom i budget 2018 og 2019 er der arbejdet med et mere dynamisk budget. Der omfordeles 30 mio. kr. svarende til 3 pct. af budgettet. De prioriteter, som Nordisk Råd til sidst har ønsket inddraget i budgettet, er også medtaget. Det er Norden som verdens mest bæredygtige region, antibiotikaresistens, det nordiske civilretlige samarbejde, harmonisering af byggeregler og holdbart byggeri og endelig Norden i Skolen. 

Det blev en kort præsentation, men jeg vil konkludere, at budgettet nu også afspejler de prioriteter, som Nordisk Råd har rejst. Og Danmark, Grønland og Færøerne ser frem til et godt samarbejde om at varetage formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2020, også om budgettet. Tak.