168. Outi Alanko-Kahiluoto (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
168
Speaker role
Midtergruppens talsperson,
Dagsetning

Tack för redogörelsen! I inledningen till redogörelsen skriver ni att bland funktionshindrade är flickor och kvinnor med funktionsnedsättning värst drabbade. De har i högre grad än pojkar och män svårt att få och behålla jobb och riskerar att hamna i fattigdom och utsättas för våld och förtryck. Jag skulle önska att man i redogörelsen tydligare följer upp hur man avser adressera den här problematiken. Jag vill därför särskilt höra om ministrarna kunnat dra några slutsatser i relation till utsatta flickor och kvinnor med funktionsnedsättningar.