284. Jorodd Asphjell (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
284
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppens talsperson
Date

Vi fra den sosialdemokratiske gruppen støtter også forslaget om samarbeidsprogrammet innenfor utdanning, men vil likevel påpeke at det mangler noe i programmet – som også utvalgets talsperson nevnte – og det er samarbeidet mellom nordiske institusjoner for høyere utdanning. Det gjelder ikke minst innenfor mindre akademiske miljøer og områder, hvor det er behov for et større samarbeid. Dette har utvalget ved flere anledninger påpekt til denne behandlingen, men det er fortsatt ikke tatt med her. Det vil jeg beklage at ikke er gjort, for her det behov for et større samarbeid og en klarere prioritering.

Vi er verdens mest integrerte region, og vi må ha som ambisjon at vi også skal være verdens sterkeste universitetsregion, også innenfor disse akademiske områdene. Derfor er det framover også viktig å fremme et slikt samarbeid utover de nordiske grensene – veldig viktig.

I tillegg vil jeg legge vekt på at er det et emne vi alltid har fokusert sterkt på, må det være å verne om den nordiske språkforståelsen. Vi hadde i dag en samling med de nordiske kulturministrene hvor vi også etterlyste en klarere prioritering av hvordan vi skal få til det. Et av forslagene denne salen har vedtatt, er dette med Norden i skolen, og Norden i skolen bør også forsterkes innenfor dette programmet i tiden framover, slik at vi får den styrken og det samarbeidet som skal til.

Programmet blir mer inkluderende med et utvidet samarbeid som inkluderer alle nordiske språk, herunder tegnspråk og minoritetsspråk, slik det også ble sagt her tidligere. Så for vår del støtter vi forslaget som er blitt framlagt.