337. Cecilie Tenfjord Toftby (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
337
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Dagsetning

Herr president! Detta är ett viktigt och på många sätt bra förslag. Jag vill börja med att hålla med kollegan Kjell-Arne Ottosson från Mittengruppen; jag sparade minst en minuts talartid på hans fantastiska beskrivning av de svenska och nordiska skogsindustrierna och skogsnäringarna.

Vi har absolut problem med CO2-utsläpp, och det är självklart att vi behöver naturliga läsningar. IPCC talar dock inte enbart om naturliga lösningar i sin rapport, utan man talar även om tekniska lösningar för att vi ska klara av att möta den stora klimatutmaningen. Det bästa vore självklart om vi hade negativa utsläpp från de nordiska länderna och inte bara var CO2-neutrala, och jag tror att det här förslaget från den gröna vänstergruppen är ett verktyg i vår verktygslåda – men vi behöver fler. Det vi från Konservativa gruppen vänder oss emot i just det här förslaget är känslan av att det är antingen eller. Vi säger att vi behöver både och. Vi behöver alla bra lösningar för att sänka CO2-utsläppen. Vi behöver alla bra initiativ för att klara av möta klimatutmaningarna.

Som Kjell-Arne Ottosson beskrev är den svenska skogsnäringen nödvändig inte bara för att sänka CO2-utsläppen, utan den är nödvändig också för att vi ska kunna klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. Därför vänder vi oss mot beskrivningen av skogsnäringens framtid i Sverige och de nordiska länderna. Vi behöver skogarna för så mycket mer än bara som CO2-sänkor; vi behöver dem för att skapa ett genuint hållbart samhälle.

Vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta diskussionen kring detta förslag. Det är viktigt, och mycket är bra – men det saknas en hel del.