352. Lars Mejern Larsson (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
352
Speaker role
Udvalget for Kundskab og Kulturs talsperson
Dagsetning

Fru president! Utskottet för kunskap och kultur anser att om vi politiker ska kunna fatta informerade och välgrundade beslut behövs forskning som kan peka på utmaningar och lösningar. De nordiska forskningsinstituten Nordforsk, Nordic Innovation och Nordisk Energiforskning har tillsammans med de nordiska länderna satt av stora summor till forskningsprogram om bland annat grön tillväxt och bioekonomi. Det är viktigt, och det är en riktig prioritering. Vi ser fram emot att ta del av resultaten och rekommendationen från dessa program.

Eftersom jag talar för utskottet för kunskap och kultur vill jag framhålla kulturområdets betydelse för att motverka klimatförändringar. Vi vet alla vilka oslagbara medier bland annat film, böcker, teater och konst är för att förmedla sådant som forskningen kommer fram till och för att väcka människors medvetenhet. Runtom i Norden arbetar konstnärer med just detta, och vi behöver deras kreativitet, nytänkande och förmedlingsförmåga. Vi behöver deras berättelser för att skapa samhörighet kring vad som behöver göras och förståelse för de fakta vetenskapen förser oss med.

Fru president! Jag vet inte om jag kommer ihåg rätt och om det var Pyry Niemi eller konstnären och författaren Henrik Tikkanen som sa: Bara med konst kan man uttrycka det man inte begriper.

Vi i utskottet för kunskap och kultur förutsätter att kulturområdets bidrag till att motverka klimatförändringar också kommer att synas i Nordiska ministerrådets budgetar framöver.