363. Martin Kolberg (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
363
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppen
Date

Gode president.

Jeg vil faktisk, litt overraskende for forsamlingen, kanskje si at det tradisjonelle nordiske høyre sammen med sosialdemokratiet alltid har støttet vitenskapelige resultater og brukt ny teknologi til å utvikle samfunnet og sikre velferd. På det punktet har vi hatt et fellesskap, riktignok med litt forskjellig utgangspunkt og forskjellige virkemidler, men vi har hatt en grunnleggende forståelse.  

Jeg har lyst til å si – når jeg tok ordet her nå – at det er et element i dette vi nå diskuterer, som jeg mener er nødvendig å legge fram, og det er det som knytter seg til det store spørsmålet: Kommer kapitalismen til å klare å håndtere denne utviklingen? Jeg er i sterk tvil. Jeg hører det blir sagt her fra talerstolen at markedet vil ha kraften i seg, og det vil greie å tilpasse seg. Jeg vil legge til at det klarer vi ikke uten sterk politisk styring. Jeg tror ikke kapitalismens virkemidler, som handler om å bruke stadig mer, fortere og fortere, vil klare å imøtekomme det som professoren har fortalt oss. Det er her revolusjonen ligger. Her ligger nerven i den politiske situasjonen som vi står overfor, når vi hører dette foredraget.

Det blir spørsmål om politikken og demokratiet er sterke nok til å klare dette. Vår oppgave er nemlig å klare å bryte ned dette, for det er ingen partier som sitter her i dette rommet nå – heller ikke Nordisk grønt venstre – som har avvist kapitalismen som virkemiddel. Vi må alle sammen gå inn og tenke gjennom hva slags økonomisk organisering som nå må legges til grunn for at vi skal greie å imøtekomme de utfordringene som ligger her. Gjør vi ikke det, vil det bli som professoren sa, vi vil bare skrape på «ytan», og vi vil ikke gå til sakens kjerne. Jeg er veldig sikker på at vi er nødt til å begynne å tenke langs et sånt spor.