374. Ketil Kjenseth (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
374
Notandi
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dagsetning

Hvis jeg kan få komme med en liten erklæring: Jeg elsker Norden. Og jeg elsker Midtengruppen, som la fram dette forslaget for mer enn to år siden. Det var før jeg ble en del av Nordisk Råd.

Svanemerket er et barn av det nordiske samarbeidet. Det ble etablert i 1989. Vi har mange suksesser i Norden, og vi må etablere flere, men vi må også bruke de vi har. Svanemerket er et godt eksempel på det, for det gir forbrukerne en trygghet og en informasjon om hva som er innholdet i produktet, hvor det kommer fra, og hva man ikke skal bruke det til. Så merkeordninger er særlig viktig.

Og kjære venner, nå har vi fått sju produsenter i Norden som har svanemerket drivstoff. Det betyr at det er mindre fossilt og det er mer fornybart i de drivstoffene. Det er foreløpig flest innenfor biogass, men det er også noen innenfor biodiesel. Det merket må vi få på pumpene, kanskje også på bilene, så man husker på hva man skal fylle på tanken. Dette viser utviklingen som svanemerket driver fram, for å gi oss forbrukere bedre informasjon, men også for å stresse produsentene og for å utvikle ny teknologi.

EU gjør også mye på dette området. Det er viktig at vi forholder oss til lovene og forskriftene som utvikles der. Vi skal jo redusere mengden av avfall innen 2030, så vi har nesten ikke noe annet å gjøre for å greie de strenge kravene. Det betyr at dugnaden ikke er over. Vi må kjempe mot både bruk og kast. Men også her er digitaliseringen viktig, for å hjelpe oss med å gjøre de gode valgene.