384. Magnus Ek (Main speech)

Upplýsingar

Speech type
Framsöguræða
Speech number
384
Person
Speaker role
UHN
Date

Jag är som sagt utskottstalesperson i det här betänkandet.

För Nordens unga innebär klimathotet en delad oro och en delad utmaning men också en delad övertygelse om att det är ett hot som vi tillsammans måste övervinna. Vi ser det i opinionsmätningar, där unga nämner klimatet som en av de absolut viktigaste politiska frågorna och samhällsfrågorna. Vi ser det i ungas egna liv och i de beslut som de fattar kring sin egen vardag. Det här är en generation som mer än någonsin fattar beslut om sitt eget liv i syfte att leva mer hållbart. Och vi ser det inte minst i den rörelse som började med en flicka, Greta Thunberg, som demonstrerar utanför Riksdagshuset där jag och kollegorna arbetar. Det är en rörelse som har utvecklats till en proteströrelse för klimataktion i hela Norden och faktiskt också över hela världen. Förslaget om en ungdomsfond för klimat och biologisk mångfald har på sätt och vis sin upprinnelse i just den rörelsen. Det var i samband med att Greta Thunberg erbjöds miljöpriset som tanken väcktes om en fond som kunde skapa bättre möjligheter för unga att engagera sig för sänkta utsläpp och stärkt biologisk mångfald. Sedan dess har ett stort arbete skett för att konkretisera hur en sådan fond kan se ut, hur den ska kunna styras och hur den ska kunna finansieras. Här vill jag också passa på att tacka de representanter för Ungdomens nordiska råd som har hjälpt i det arbetet så att vi nu har ett förslag att ta ställning till.

Syftet med fonden är att facilitera projekt och initiativ för klimat och biodiversitet. Det är är ett projekt som syftar till att unga ska kunna påverka och ge meningsfulla och konkreta bidrag till politiska beslutsprocesser när det handlar om klimat och miljö. Fonden ska också kunna bidra till att knyta samman unga med akademi och näringsliv för att främja klimat- och miljöarbetet. Unga ska inte bara beredas plats utan också ges verktygen att göra sin mening hörd och att bidra till bättre och mer framåtsyftande beslut.

I linje med detta föreslår vi att ungdomsfonden etableras och att externa finansiärer bjuds in att bidra. Vi har redan beslutat i budgeten om en grundplåt som är viktig för trovärdigheten. Men den här fonden bärs inte bara av bidrag från det offentliga utan också av att andra i samhället är med och bidrar.

Vi föreslår också att det etableras en styrningsmodell där ungdomar själva styr och leder fonden. Det är trots allt precis därför som vi valt att etablera Ungdomsfonden, för att unga kan och vill bygga ett mer hållbart samhälle och bidra till att lösa vår tids ödesfråga - klimatomställningen.