260. Tobias Drevland Lund (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
260
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg husker fortsatt veldig godt min første sommerjobb som 13-åring på Kiwi, som er en dagligvarekjede. Arbeid er en av de aller viktigste arenaene for læring. Derfor er også Nordplus veldig viktig. En ting er utdanningssiden av det, men også den arbeidsrettede siden av programmet er viktig. Det å kunne jobbe og studere på tvers av grensene i de nordiske landene er en god måte å kjenne hverandres kulturer og land på.

Det er bra at utvalget legger vekt på at dette programmet også bør se på muligheten for at folkehøyskoler skal inkluderes i programmet. Det tror jeg hadde vært en god idé for videre arbeid.

Jeg skal ikke si så veldig mye mer, men Nordisk grønt venstre støtter helhjertet opp om Nordplus, og mitt spørsmål til ministeren er om ministeren også tenker at f.eks. folkehøyskoler bør inkluderes i Nordplus-programmet.