261. (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
261
External speaker
Toni Pakarinen
Speaker role
UNR
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Ärade president, minister och Nordiska rådets medlemmar! Jag heter Toni Pakarinen och kommer från Ungdomens nordiska råd.

Nordplusprogrammet är en fin innovation. Det har hjälpt många studerande att stärka sin nordiska identitet, lära känna nya människor och öka sin kunskap via studiemöjligheter i andra nordiska länder. För att säkerställa att vi har den mest kunniga och lämpliga arbetskraften måste vi erbjuda möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning för alla.

Vi tycker att det nuvarande Nordplusprogrammet glömmer bort en stort grupp studerande, nämligen studerande som jobbar, har barn eller bara studerar på deltid. Det är inte alla studerande som har möjlighet att flytta till ett annat land i ett halvt år. För att alla studerande ska ges möjlighet att uppleva nordiskt samarbete och nordisk samhörighet måste de nordiska länderna satsa mer på flexibla digitala studiemöjligheter mellan olika nordiska universitet.

Under coronatiden gav distansundervisning de studerande en helt ny flexibilitet. Detta är nu nyckeln för ett djupare nordiskt utbildningssamarbete med digitala utbytesmöjligheter. Sådana satsningar kan hjälpa alla studerande att kombinera kurser från olika universitet, förbättra sina språkkunskaper och få möjlighet att fördjupa sin kunskap i ett ämne som inte erbjuds lokalt. På detta vis kan vi öka det nordiska samarbetet utan att alla studerande behöver flytta från hemlandet.