263. Anders Eriksson (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
263
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! När det gäller Nordplus håller jag helt med det som Bertel Haarder sade, att detta är viktigt för ungdomar. Jag är tillfreds med det som utbildningsministern här sade om att det finns en stadig finansiering av denna verksamhet för fem år framöver. Det finns många fördelar med programmet. Baltikum är inkluderat. Det ökar och till och med underlättar lärarmobiliteten i Norden.

Jag vill understryka det som representanten från Ungdomens nordiska råd sade, nämligen att det är viktigt att vi kan erbjuda flexibla och digitala studier och utbildningar för ungdomar som av olika orsaker inte kan förflytta sig mellan länderna.

Jag hade förmånen att få bekanta mig med Utbildning Nord när vi från utskottet för tillväxt var uppe i Kilpisjärvi på en konferens. Jag noterar att den typen av utbildning är väldigt viktig. Där samarbetar Sverige, Norge och Finland, och utbildningen ligger i Övertorneå. Där finns en praktisk dimension i utbildningen som många gånger annars saknas. Det är ett lysande exemel på bra utbildning inom Norden.