270. Sebastian Tynkkynen (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
270
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Kunnioitettu herra presidentti! Minä rakastan pohjoismaista kulttuuria. Voi sanoa, että omaan vahvan pohjoismaalaisen identiteetin. Tykkään siitä, että meillä on hirveän erilaisia maita. Esimerkiksi viimeksi, kun oltiin Islannissa kokoustamassa, ostinpa sieltä tämmöisen ihanan islantilaisen paidan. Olen ylpeästi pohjoismaalainen.

Mutta mitä tulee sitten tähän kielikysymykseen, niin tässä kohtaa koen tosi suurta ristiriitaa. Monesti me puhumme siitä, että meidän pitäisi ymmärtää kielten tasolla Pohjoismaina toisiamme. Minusta tuntuu, että tämä keskustelu on loppupeleissä aika teoreettista – tai sitten se tarkoittaa sitä, että suomenkielisten ja islanninkielisten pitäisi ymmärtää näiden maiden kieliä, joiden kieli on hyvin lähellä toisiaan, eli Norjaa, Ruotsia ja Tanskaa. Luulen, että tässäkin ehdotuksessa kyse on siitä. Hirveän paljon ei puhuta siitä, että esimerkiksi näitten juuri mainitsemieni maiden kansalaisten ja opiskelijoitten pitäisi osata suomea. Täällä esimerkiksi äsken aplodit tulivat hyvälle kollegalleni Kinnuselle, ihan tietenkin ansiosta, mutta kun hän puhui ruotsia, se oli ylpeydenaihe. Kuinka moni kansanedustajista, jotka eivät puhu suomea, tulee pitämään täällä omaan puheensa suomeksi? – Niin ei tapahdu.

Meillä Suomena on pitkä historia: Me on oltu Venäjän vallan alla, jolloin suomenkielisten oikeuksia on poljettu. Me on oltu myös Ruotsin vallan alla, jolloin silloinkin suomenkielisten oikeuksia on poljettu ja suomen kieltä on yritetty saada häviämään ja jolloin tiettyjä tärkeitä paikkoja on annettu ruotsinkielisille.

Kokisin, että myös meillä on kielelliset oikeudet. Jos tehdään yhteistyötä kielirintamalla, niin silloin kyllä pitäisi velvoittaa, että suomen kieltä tullaan opiskelemaan, mutta suomen kieli on tosi vaikea kieli oppia. Sitä tarvitsee opiskella tosi pitkään, että sitä edes alkeellisella tasolla pystyisi hallitsemaan. Se on yksi maailman vaikeimmista kielistä.

Siksi en tiedä, meneekö tällaisiin hankkeisiin käytettävä raha, vaikka ne ovat tosi kauniita, oikeaan tarkoitukseen. Ehkä käyttäisin näitä rahoja mieluummin siihen, että tuetaan pohjoismaista kulttuuria yleisesti, kuin siihen, että väkisin tätä kielikysymystä jatkettaisiin eteenpäin.

Ollaan ylpeitä omista kielistämme ja käytetään niitä. 

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade herr president! Jag älskar nordisk kultur. Man kan säga att jag har en stark nordisk identitet. Jag gillar det att våra länder är så olika. Senast då vi möttes på Island köpte jag till exempel en sådan här härlig isländsk tröja. Jag är stolt över att vara nordbo.

Men den här språkfrågan upplever jag som mycket motsägelsefull. Vi talar ofta om att vi nordiska länder borde förstå varandra på en språklig nivå. Jag tycker att denna diskussion i slutänden är ganska teoretisk – eller så betyder det att de som talar finska och isländska borde förstå språken i de länder vilkas språk liknar varandra väldigt mycket, alltså Norge, Sverige och Danmark. Jag tror att också detta förslag handlar om det. Vi talar inte så mycket om att medborgare och studerande från ovannämnda länder borde kunna finska. Min gode kollega Kinnunen fick nyss applåder, och välförtjänta sådana, men orsaken till stoltheten var det att han talade svenska. Hur många riksdagsledamöter som inte är finskspråkiga kommer att hålla sitt anförande på finska här? – Det kommer nog inte att ske.

Vi i Finland har en lång historia under ryskt styre, då de finskspråkigas rättigheter blev kränkta, och under svenskt styre, då de finskspråkigas rättigheter också blev kränkta och man försökte få finskan att försvinna och gav svenskspråkiga vissa viktiga positioner.

Jag anser att också vi har språkliga rättigheter. Om vi samarbetar på språkfronten borde vi också förplikta människor att studera finska, men finska är ett mycket svårt språk att lära sig. Man måste studera länge för att behärska det ens på elementär nivå. Det är ett av världens svåraste språk.

Därför vet jag inte om pengarna går till rätt ändamål i sådana här projekt, även om tanken är vacker. Kanske skulle jag hellre se att pengarna användes till att stödja den nordiska kulturen i allmänhet än till att med våld driva denna språkfråga.

Låt oss vara stolta över våra egna språk och använda dem.