296. Angelika Bengtsson (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
296
Speaker role
UVN
Staða
Waiting for transcription
Dagsetning

Jag är som sagt bara talesperson för utskottet. Jag representerar de röster som hördes i utskottet och på mötet. Det var så här vi tolkade förslaget. Om det är så att vi har tolkat det fel får Nordisk grön vänster lägga fram ett ytterligare förslag som är tydligare, så att vi inte missförstår varandra. Jag för bara fram det som utskottet representerar.

Vi var eniga om att inte gå vidare med förslaget. Det här är en högst ideologisk fråga. Jag har svårt att se att vi skulle övervinna våra ideologiska skiljelinjer när det gäller narkotikapolitiken, då den är så ideologisk. Men är det så att vi har tolkat varandra olika gör man nog rätt i att lägga fram ytterligare ett förslag, som är tydligare och inte lika oklart.