297. Kathy Lie (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
297
Notandi
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Staða
Waiting for transcription
Dagsetning

Takk, president.

Forslaget om en menneskerettighetsbasert narkotikapolitikk i Norden har dessverre ikke fått flertall i utvalget for velferd. Målet med forslaget, som kom fra oss i Nordisk grønt venstre, er å utforske likheter og ulikheter mellom de ulike nordiske landenes narkotikapolitikk med et mål om å skape felles retningslinjer med fokus på menneskerettigheter. Dette er i tråd med FNs anbefalinger, som oppfordrer det internasjonale samfunnet til å fremme narkotikapolitikk som er forankret i menneskerettighetene. Det er derfor vi har fremmet en reservasjon.

Nordisk råd bør i motsetning til utvalgets mening gå foran for å skape mer rettferdighet for en sårbar gruppe. Narkotikapolitikken som føres i mange land i dag, har ikke ført til at færre bruker eller er avhengig av narkotika. Dagens straffbaserte politikk er ofte diskriminerende mot en allerede marginalisert gruppe og fører til økte menneskelige lidelser i form av økt kriminalitet og vold. Dagens politikk medfører store sosiale og helsemessige lidelser.

Utvalgets store frykt var at forslaget innebærer en legalisering av narkotika. Det står ingenting i forslaget om at vi skal legalisere narkotika, men det står at vi bør se på hvordan vi kan endre tiltak fra straff til hjelp. Alle vi nordiske politikere er helt sikkert enige om et felles mål om å minske antall dødsfall i Norden som forårsakes av narkotikabruk. For å lykkes med det har Finlands institutt for helse og velferd utarbeidet en ny modell for forebygging av narkotikadødsfall. Forskningen på feltet viser nemlig at vi behøver en ny politikk dersom vi for alvor vil redde liv.

Nordisk grønt venstre er glad for at alle partier er enige om at det skal tilbys hjelp til mennesker med avhengighet av narkotiske stoffer, at utgangspunktet bør være hjelp framfor straff, og at alle har rett til et verdig liv. Derfor bør vi stemme for reservasjonen og gå videre med saken. Vi trenger en utredning av hvordan narkotikapolitikken i de respektive nordiske land har lyktes eller ikke lyktes med å minske antallet narkotikarelaterte dødsfall, og vi trenger felles kunnskap om hvilke metoder som virkelig fungerer og minsker de samfunnsmessige og menneskelige skadene. Takk.