314. Truls Vasvik (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Speech type
Framsöguræða
Speech number
314
Person
Speaker role
UVN
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Denne saken handler om å sikre at de som utfører skjønnhetsinjeksjoner og estetiske kirurgiske inngrep på og i kroppen vår, faktisk vet hva de gjør. Målet er å være trygg på at vi har like regler knyttet til fagutdanning for personell for å øke pasientsikkerheten på tvers av landegrensene våre.

Alle skjønnhetsinngrep og estetiske inngrep innebærer en viss form for risiko og usikkerhet for komplikasjoner. For det enkelte individs del vet vi at feilbehandling kan gi store konsekvenser. Utvalget for velferd er derfor tydelig på at det å stille krav til kvalifikasjoner og utdannelse til de som utfører slike inngrep, er et skritt i riktig retning.

Så er det viktig for utvalget å påpeke at alle skjønnhetsinngrep utgjør en risiko, selv om de utføres av kvalifisert personell. Men med dette forslaget mener flertallet i utvalget at vi som samfunn gjør det vi kan for å redusere risikoen.

Et flertall i utvalget mener at et minimumskrav til utdanning vil redusere faren for at inngrep går feil. I tillegg vil krav om en slik minimumsutdanning gjøre markedet mer gjennomsiktig og sikre at de som ønsker å gjennomføre slike inngrep, vet hva de får når de bestiller slike inngrep.

Når man ser på forrige diskusjon, kan man spørre seg: Er dette virkelig noe Nordisk råd skal mene noe om? Jeg vil svare tydelig ja på det. Vi må unngå en grensehandel rundt dette som er basert på uærlige hensikter, der målet blir lavest mulig pris uten at personellet som utfører inngrep, har de nødvendige kvalifikasjoner. Jeg tror vi alle har sett mange eksempler på det i mediene de siste årene.

De som har et ønske om å gjennomføre slike inngrep, skal sikres at det er et minimumskrav knyttet til utdanning, og således sikrer vi at kundene vet hva de får, og at de som utfører inngrepet, vet hva de gjør. Skjønnhetsinngrep og estetiske inngrep er selvfølgelig en individuell beslutning, og det skal det fortsatt være, men utvalget er opptatt av at vi som storsamfunn kan gjøre det vi kan for å sikre at kvaliteten og gjennomsiktigheten i dette markedet er så god som mulig.