316. Sebastian Tynkkynen (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
316
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Kunnioitettu herra presidentti! Tämä repliikki ei tullut myöhässä, vaan ette vain huomanneet puheenvuoropyyntöä. Se oli tähän edelliseen eli sosialidemokraattien edustajan puheenvuoroon.

Olisin halunnut kiittää teitä hyvästä esityksestä ja hyvästä esittelystä. Tämä on tosi tärkeä asia. On hyvin valitettavaa, että kun pitäisi käsitellä itsetunto-ongelmia, niin moni lähtee sitten ulkoisesti niitä käsittelemään. Tosiaan, vaikutukset saattavat olla peruuttamattomia.

Olisin halunnut kysyä teiltä: Onko teidän maassanne tällaista lainsäädäntöä jo olemassa? Tiedättekö esittelijäryhmänä, että jossakin maassa olisi jo olemassa tähän liittyen lainsäädäntöä, josta voitaisiin ottaa mallia?

Tämä asia on erittäin tärkeä, ja valitettavasti tällaiset asiat lisääntyvät. Toki ei saa syyllistää sellaisia ihmisiä, jotka haluavat näitä lähteä tekemään. Kun tapahtuu esimerkiksi vaikkapa onnettomuuksia, se on ihan ymmärrettävää, mutta se on valitettavaa, että on olemassa tämmöinen trendi. 

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade herr president! Denna replik kom inte för sent, utan ni märkte bara inte att jag bett om ordet. Repliken gäller det förra inlägget, som gjordes av den socialdemokratiska ledamoten.

Jag skulle vilja tacka er för ett bra förslag och en bra presentation. Det här är mycket viktigt. Det är mycket beklagligt att då man borde behandla problem med självkänslan så gör många det genom externa ingrepp. Det kan faktiskt ha oåterkalleliga effekter.

Jag skulle vilja fråga er: Finns det redan sådan lagstiftning i ert land? Vet ni som föredragande grupp om det i något land redan finns lagstiftning om detta som vi kunde ta modell av?

Det här är en mycket viktig fråga, och tyvärr blir de här fallen bara fler. Man får naturligtvis inte skuldbelägga människor som vill göra sådant här. Det är helt förståeligt att det kan inträffa olyckor, men det är beklagligt att det finns en sådan här trend.