Anna-Maja Henriksson (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
383
Speaker role
Midtergruppen
Dagsetning

Värderade president! Jag vill tacka samarbetsminister Berner för redogörelsen och samtidigt ta fasta på det ni sa om att våra statsministrar har som målsättning att göra Norden till världens mest integrerade region.

I mittengruppen värderar vi nordiskt samarbete väldigt högt. Vi tycker att vi tillsammans har lyckats göra mycket under de snart 65 år som vi har fungerat tillsammans inom ramen för Nordiska rådet. Det gäller att underlätta människors vardag, det gäller att underlätta för näringslivet att kunna vara verksamt i hela Norden och så vidare. Samtidigt vet vi att vi fortsättningsvis har många gränshinder, och därför vill mittengruppen gå ett steg vidare. Vi har därför tagit initiativet till ett nordiskt medborgarskap. Det handlar inte om att man skulle avstå från sitt finska, svenska, norska, danska eller isländska medborgarskap, utan det handlar om att vi borde göra det ännu lättare att öppna bankkonton, att få rösta i val osv. när vi rör oss mellan våra länder. Vad tänker ministerrådet göra åt den saken?