9. Wille Rydman (Spørgsmål)

Upplýsingar

Speech type
Fyrirspurn
Speech number
9
Person
Speaker role
Konservative gruppes talsperson
Date

Honourable Madam Prime Minister! We are sorry to see the United Kingdom leave the European Union. The UK has been a great ally to those Nordic Countries who are members of the European Union. Without the support of the UK, the Nordic voice within the European Union will no longer be as strong as it used to be. The democratic decision of the British people still has our full respect. We hope that your commitment to the free trade and the common European defence will stay strong also under the changed circumstances. 

Madam Prime Minister! How is the United Kingdom going to maintain its essential role in the European security politics in the post-Brexit era, especially when it comes to the Nordic region?

Skandinavisk oversættelse:

Ärade fru premiärminister! Vi beklagar att Storbritannien lämnar Europeiska unionen. Storbritannien har varit en utmärkt bundsförvant till de nordiska länder som är medlemmar av Europeiska unionen. Utan Storbritanniens stöd kommer den nordiska rösten i Europeiska unionen inte längre att vara så stark som förr. Vi har fortfarande full respekt för det demokratiska beslut som det brittiska folket fattade. Vi hoppas att ert engagemang för frihandel och ett gemensamt europeiskt försvar förblir starkt också under dessa förändrade omständigheter.

Fru premiärminister! Hur kommer Storbritannien att bevara sin starka roll i den europeiska säkerhetspolitiken under eran efter brexit, i synnerhet med avseende på Norden?