17.3.
Nefndartillaga um árlega vog yfir norræna samþættingu, A 1754 tillväxt

388
Lulu Ranne
Framsöguræða

Herr president! De nordiska statsministrarna har ställt sig bakom en vision om att Norden till 2030 ska vara världens mest hållbart integrerade region.

389
Lorena Delgado Varas
Erindi

Det här låter som ett bra verktyg dels för att se resultat, dels för att kunna ha som grund för att minska de hinder som finns för nordisk integration.