434. Jorodd Asphjell (Main speech)

Upplýsingar

Gerð
Framsöguræða
Ræðunúmer
434
Notandi
Speaker role
Valgkomiteen
Dagsetning

Takk for det, president.

Først vil jeg takke valgkomiteen for et godt samarbeid for å legge fram en enstemmig innstilling for sesjonen. Det er en ganske krevende situasjon å stå i når ikke alle delegasjoner er valgt, og vi skal oppfylle kriterier med tanke på både kjønn, partigrupperinger og nasjoner i vår innstilling. Det er en utfordrende bit.

Spesielt når det gjelder kontrollkomiteen, venter vi på tilbakemelding fra den islandske delegasjonen om hvem det blir, men ut fra det vi vet per dags dato, har vi i hvert fall kommet fram til en enstemmig innstilling hvor vi har fått til en god balanse.

Vi hadde vårt møte på mandag, før sesjonen startet opp for fullt. Det var en god tone, men tok litt lenger tid enn vi kanskje tenkte på grunn av disse ukjente faktorene.

Jeg skal ikke gå gjennom alle navn, for det vil ta lang tid, men jeg vil si at valgkomiteen foreslår at Erkki Tuomioja fra Finland blir president for Nordisk råd i 2022, med Lulu Ranne som visepresident. Det er en enstemmig komité som legger fram det forslaget.

Ellers finner dere, som presidenten sa, innstillingene på norden.org, med alle våre forslag til utvalgsmedlemmer, komitémedlemmer osv. Jeg refererer ikke det her nå, for det regner jeg med at alle representanter har satt seg godt inn i.

Jeg vil referere at vi på kontrollkomiteens område, som jeg sa innledningsvis, fortsatt mangler representanter fra Island. Det er viktig at de blir fremmet ganske fort. Vi har ikke satt noen krav, men har kommet med noen henstillinger til hvem som bør velges, med tanke på kjønn og partigrupperinger, sånn at vi oppfyller alle de ønsker og behov som Nordisk råd har med hensyn til valgkomiteens arbeid.

Jeg tror ikke jeg sier noe mer innledningsvis. Jeg ønsker Rådet lykke til med valgene.