5. Ráðherranefndartillögur og greinargerðir samstarfsráðherranna

Tak skal du have. Jeg ville benytte mig af muligheden for både at komme med en opfordring og en oplysning til jer.

Opfordringen skal gå på, at I skal blande jer mest muligt i diskussionen…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Med utgangspunkt i det samarbeidsminister Wallström var inne på: Erfaringene fra de svenske skogbrannene i sommer er en påminnelse om at stadig flere ulykker, naturkatastrofer og sabotasje,…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Det här kommer vi att behöva göra mycket mer av. Vi kommer att se mer av klimatförändringarnas effekter och kommer att behöva se över våra civila insatser.…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Bäste president! Värderade ministrar! Jag har en fråga som berör integriteten i våra globala värdekedjor. För någon vecka sedan publicerade Bloomberg News en artikel där de gjorde gällande att …

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Herr president! Jag vill ta upp ett problem som jag stötte på i samband med min resa hit. Mitt bagage kom nämligen på villovägar. Problemet var i huvudsak inte att kläderna saknades, utan det var …

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Tak. Den svenske samarbejdsminister nævnte, at vi har en målsætning om, at Norden skal være verdens mest integrerede region. Den tror jeg at vi alle deler. Jeg vil rejse en problemstilling, der…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Norden er den mest integrerte regionen vi har.

Jeg har sittet som medlem av kunnskaps- og kulturkomiteen i Nordisk råd i mange år. For noen år siden hadde vi et fellesmøte i Åland, med de…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Forseti og ráðherrar. Norðurlöndin hafa náð ágætum árangri í jafnréttismálum miðað við önnur lönd þó að það sé langt í land að jafnrétti kynjanna sé náð. Ég vil spyrja sænska samstarfsráðherrann…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Tak for det. I dag åbner der en konference i Oslo, samtidig med at vi sidder her. Det er bygningsarbejderne i Sverige, Norge og Danmark, som mødes for at diskutere kriminalitet, mafia og ganske…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Herr ordförande! Det är fantastiskt att få så många olika frågor om allt från e-medicin till undervisningsportal, OS och byggnadsbranschen. Jag vet inte om jag kan svara på alla frågor om hur…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)