16. Vinnumarkaðurinn

I de nordiske land har gode arbeidsvilkår og sosial trygghet vært avgjørende for vår konkurransekraft. Like viktig er felles spilleregler og rettferdig konkurranse på like vilkår. Det gjelder også…

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum

Tack fru president! Färjerederinäringen är en stor arbetsgivare inom våra nordiska länder, och visst är det viktigt att försvara våra sjömäns arbetsplatser. Våra…

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum

Fru president! Kära nordiska vänner! Jag vill för den socialdemokratiska gruppen yrka bifall till förslaget och betänkandet. Jag tycker att utskottet verkligen har hanterat det…

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum

Fru president! Felles spilleregler, sade representanten för utskottet när hon presenterade förslaget. Och jag håller med: Felles spilleregler, gemensamma spelregler, är…

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum

Fru president! Jag skulle vilja börja med att säga att vi absolut inte är överens vare sig i den här kammaren eller i våra egna beslutsfattande parlament när det kommer till frågan om…

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum

Tak fru præsident. Nordisk Råd bør gå imod alle former for social dumping: udenlandske arbejdstagere, der lever under kummerlige forhold, dårlig løn, ingen pension, dårlig…

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum

Fru president! Delegater! Jag har en fråga till Cecilie Tenfjord Toftby när det gäller det som hon och Konservativa gruppen förespråkar. Jag tycker att det är olyckligt att ni väljer att…

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum

Fru president! Jag motsätter mig insinuationerna från ledamoten om att vi har positiva åsikter om social dumpning. Vi är självfallet emot det.

Vi är också mycket angelägna om att vi inom…

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum

Det låter som att vi har vissa nyansskillnader i den här delen. Jag ser fram emot det arbete som ska ske. Det kan ju mycket …

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum

Vi håller med varandra helt om att vi inte alltid ska lagstifta om dessa frågor. Självfallet är det arbetsmarknadens parter som sköter detta, men nu har regeringen blivit indragen i denna fråga.…

Related case: Þingmannatillaga um góð starfsskilyrði í siglingum