Førerkort på Færøyene

Kørekort på Færøerne
Her kan du lese om reglene som gjelder for deg som flytter til Færøyene og trenger et færøysk førerkort.

Førerkort på Færøyene

Førerkort fra EU-land, Norge eller Island er gyldige på Færøyene, også for personer som flytter til landet.

 

De færøyske førerkortene utstedes og administreres av biltilsynet, Akstovan.  

 

Ytterligere opplysninger om førerkort kan du få ved å henvende deg til Akstovan.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.