Nordisk ministerråd for bærekraftig vekst (MR-Vekst)

De nordiske landenes samarbeid innenfor områdene næring, energi og regionalpolitikk skal sikre regionens fortsatt positive vekst. Samarbeidet ledes av de nordiske ministrene for nærings-, energi- og regionalpolitikk.

Information

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Vækst og Klima
Ved Stranden 18
1061 København K

Contact
Telefon
+45 33 96 02 00

Content

    Persons
    News
    Declaration
    Information
    Funding opportunities