Helle Thorning-Schmidt

Helle Thorning-Schmidt

Full size version (10.03 MB) Last ned
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Emneord
Musikpriset
Filmpriset
Litteraturpriset
Miljöpriset
Rettigheter

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).