Vigdis Giltun (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
310
Person
Dato

Jeg har selv sittet i arbeidsutvalget, som har hatt mange meningsutvekslinger underveis. Arbeidsgruppen har hatt et godt og konstruktivt samarbeid og mener det er viktig at det jobbes aktivt med tiltak som forbedrer folkehelsen, i denne saken spesielt skadevirkningene av lovlige varer som tobakk og alkohol. Gruppen har lagt forskning til grunn for sitt arbeid og sine anbefalinger, og jeg stiller meg bak alle hovedkonklusjonene i denne saken.

Det er ulike årsaker til at mange blir alkoholavhengige. Men hvis hovedårsaken var lett tilgjengelighet og lav pris, ville det ikke finnes alkoholikere i Norge. I Norden brukes alkohol i sosiale sammenhenger og under ulike festarrangementer. Det blir også stadig mer vanlig å drikke vin i hverdagen. Man forbinder alkohol med hygge.

Det handler om tradisjoner, men det handler også om trender. Det er ikke lenger trendy å røyke. Derfor er det en del ungdommer som slutter å røyke. Blant ungdommer ser man også en utvikling hvor spill- og pc-bruk gjør at de kutter ut alkohol for å skjerpe seg. Men så er det også en sterk arvelig faktor som gjør at mange blir alkoholavhengige.

Alkoholmisbruk kan føre til ulike fysiske og psykiske lidelser, og det rammer ikke bare personen selv, men hele familier og samfunnet. Overgangen fra bruk til misbruk er ikke lett å avdekke, og ofte er det vanskeligst for dem det gjelder. Økt bevissthet om faresignalene kan føre til at man avdekker avhengighet på et tidligere stadium. Det er også viktig at det offentlige stiller opp med hjelp overfor dem som er kommet i en misbrukssituasjon. Ventetider i helsevesenet er det et politisk ansvar å fjerne.

Det er bred enighet om å arbeide for å bekjempe, begrense og redusere skadevirkningene av alkohol- og tobakksbruk. Samtidig er det best å ha to tanker i hodet i samtidig. Alkohol og tobakk kan brukes som nytelsesmiddel uten at det nødvendigvis har skadevirkninger. Derfor er det viktig for vårt parti å fokusere på skadereduksjon, ikke på forbud. Problemet med rusavhengighet må sees i en helhetlig sammenheng, og jeg tror alle er klar over at man vil bekjempe skadevirkningene av rus av alkohol og tobakk. Det er derfor veldig positivt at vi i Norden kan jobbe mot felles mål i denne saken.

Vi har hatt tre avvikende forslag hvor vi ikke klarte å enes. Det er ikke så veldig store forskjeller, men nyansene er veldig klare. Når utvalget vil gå inn for å redusere volumet av inntaket av alkohol innen 2025, mener vi at det er mer riktig å redusere skadevirkningene av alkoholbruk – vi ønsker altså å redusere den skadelige alkoholbruken. Det betyr ikke at volumet nødvendigvis må reduseres med 10 prosent

I det andre forslaget ønsker vi at skadevirkningene av tobakksbruk skal fjernes innen 2040. Det er det vi skal ha som mål, ikke nødvendigvis at all tobakk skal bort.

Når det gjelder promillegrensen til sjøs, vil vi ha mer forskning før vi vedtar den, og der avviker vi fra de andre. Jeg anbefaler dere å støtte våre tre forslag, som er på side otte i saken.