Høgni Hoydal (Replik)

Informasjon

Speech type
Replikk
Speech number
114
Person
Date

Tak, fru præsident. Vi lytter jo altid til gode argumenter, også de argumenter, vi er uenige i, og jeg kan godt følge, hvad Michael Tetzschner siger, men jeg forstår ikke helt logikken i det. Det, som Michael Tetzschner siger, er, at vi ikke skal kunne behandle udenrigspolitiske spørgsmål i Nordisk Råd. Efter min mening er det præcis det, vi har forsøgt at gøre i lang tid, altså at sige, at nu skal vi også behandle de spørgsmål. Vi pålægger ikke parlamenterne noget, men vi kan behandle sager og henstille til vores parlamenter og regeringer.

Derfor vil jeg bare spørge Michael Tetschner: Skulle vi heller ikke have behandlet Ukrainekrisen i Akureyri og ikke være kommet med nogen udtalelser der? For det måtte vel være konsekvensen af denne del af Tetschners argumentation.