Sonja Mandt (Hovedindlæg)

Informasjon

Type
Hovedinnlegg
Tale nummer
378
Person
Speaker role
Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

Sosialdemokratene ønsker å fremme et forslag om felles tiltak mot stalking.

Stalking er ulovlig personforfølgelse, der en blir trakassert gjentatte ganger, og ofte vet vedkommende hvem som trakasserer en. Det kan være en tidligere partner, en nabo, en fjernere kontakt. Kjente mennesker som artister og politikere er mer utsatt enn andre, og da særlig fra folk de ikke kjenner, eller folk de ikke vet hvem er.

Stalking forekommer oftere og oftere på nett. Derfor inneholder forslaget også tiltak mot netthat og krenkende kommentarer. Det er vanskeligere å avsløre dette, for her kan en gjemme seg bak adresser som er fiktive og ikke lar seg avsløre.

Sosialdemokratene mener at dette er noe vi felles kan finne løsninger på, og lære av hverandre. Reglene bør ta opp i seg både fysisk forfølgelse og forfølgelse på nett, og dette er, etter det vi vet, ikke noe tema som er tatt opp i nordisk sammenheng før.

Vi foreslår mer forskning, en konferanse og en kampanje for å finne bedre løsninger.

Jeg tror Asphjell har gått, så jeg vil bare ta opp det forslaget som Asphjell skulle fremmet senere, når det gjelder internettet og vern av privatlivet – hvis det stemmer. Da har jeg tatt opp begge de to forslagene på vegne av sosialdemokratene.