Paavo Arhinmäki (Replik)

Informasjon

Speech type
Replikk
Speech number
96
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Date

Arvoisa presidentti! Edustaja Rydmanin puheenvuoro oli mielenkiintoinen. Hän kyseenalaisti sen, toteutuuko Rosatomin hanke ensinkään Suomessa, ja olisi erittäin positiivista, jos se ei toteutuisi. Oli mielenkiintoista. Hyvä, että meillä on näitä kansainvälisiä foorumeita, niin kuin Pohjoismaiden neuvoston kokous, jossa käy ilmi teidänkin kantanne: toivotte, että Rosatomin venäläinen ydinvoimahanke ei toteudu Suomessa. Tämä on iso uutinen. Tämä on iso uutinen, ja niitä tulee välillä näistä kansainvälisistä kokouksista.

Kysyisin Juho Eerolalta, kun edustatte hallituspuoluetta: onko Suomen linja ollut teidän näkemyksenne mukaan, että tässä vaikeassa tilanteessa – Venäjän toimet Ukrainassa, Itä-Ukrainassa, Krimillä, joita ei missään tapauksessa voi hyväksyä – kuitenkin pyrimme myös jonkinlaiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa, jotta saataisiin liennytettyä tilannetta eikä kiristettyä ja jännitystä lisättyä entisestään?

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Ledamot Rydmans anförande var intressant. Han ifrågasatte huruvida Rosatoms projekt alls blir av i Finland, och det vore mycket positivt om det inte gjorde det. Det var intressant. Det är bra att vi har sådana här internationella fora såsom Nordiska rådets session, där också er ståndpunkt kommer fram: ni hoppas att Rosatoms ryska kärnkraftsprojekt i Finland inte blir verklighet. Det här är en stor nyhet. Det här är en stor nyhet, och ibland inträffar sådana vid internationella möten.
Jag vill fråga Juho Eerola, eftersom ni representerar ett regeringsparti: har Finlands linje enligt er uppfattning varit att vi i detta svåra läge – Rysslands aktioner i Ukraina, Östra Ukraina, Krim, som under inga omständigheter kan accepteras – ändå eftersträvar något slags samarbete med Ryssland för att kunna lugna ner läget i stället för att öka spänningarna ytterligare?