Erkki Tuomioja (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
108
Speaker role
Den Scialdemokratiske Gruppe
Dato

Till Hans Wallmark vill jag säga att jag tar de här säkerhetspolitiska frågorna riktigt på allvar, och just därför frågar jag mig, och jag frågar dig, och jag frågar alla som är här: Tror ni faktiskt att en opponering av Nord Stream 2 på något sätt bidrar till ökad säkerhet och förståelse, eller är det tvärtom ett politiskt agerande som ökar spänningarna och motsättningarna och därför är en björntjänst för säkerheten?