Phia Andersson (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
287
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe, Præsidiets talsperson
Dato

Fru president! Det finns ett engagemang i Nordiska rådet för att utveckla goda kontakter med regionens grannar i väst. Vi är observatörer i Arktiska parlamentarikerkonferensen och i Västnordiska rådet. I dessa forum möter vi våra arktiska kolleger, inklusive dem från Kanada och USA. Nordiska rådet har haft kontakt med British–Irish Parliamentary Assembly, men där har man på senare år sannolikt varit upptagen med inhemska frågor såsom en ekonomisk kris i Irland, en omröstning om självständighet i Skottland och, nu senast, brexit. Vi hoppas dock att nästa års satsning på Nordic Talks i London kan bidra till återupptagna kontakter med våra brittiska, irländska och skotska kollegor.

Nordiska rådet lägger alltså självt stor vikt vid goda relationer med grannarna i väst, så presidiet stöder intentionerna i ministerrådets förslag. Nordiska ministerrådet har under några år förstärkt samarbetet med grannarna i väst, inte minst med provinser i Kanada men även i viss mån med USA, Irland och Storbritannien inklusive Skottland. Utgångspunkten för de nya riktlinjerna måste vara den nuvarande politiska situationen, men brexit innebär att mycket kan ändras när det gäller Storbritannien inklusive Skottland och andra regioner. Även om den geografiska kartan i väst ligger fast kan den politiska utvecklingen ge nya utmaningar som Nordiska ministerrådet bör beakta, precis som effekterna av klimatförändringarna är en del av förutsättningarna för samarbete.

Vi kan läsa att det nordiska regionala organet NORA, Nordiskt Atlantsamarbete, kommer att spela en roll som rådgivare till Nordiska ministerrådets sekretariat. Det är klokt. Jag har flera gånger träffat medarbetare från NORA vid möten i Västnordiska rådet och noterat att det finns en stor kompetens inom den nordatlantiska regionen som väl bör beaktas.