Pyry Niemi (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
177
Person
Speaker role
Udvalget for Vækst og Udviklings talsperson
Dato

Herr president! Först vill jag tacka för en bra redogörelse. Det är ett viktigt program som vi nu ska fatta beslut om. Den nordiska arbetsmarknaden står inför stora, viktiga och växande utmaningar. Nya idéer blir gamla mycket snabbare numera, och människor som tidigare har haft självklara anställningar kan tvingas ut i otrygghet och ofta få märkliga anställningsformer.

Det måste bli enklare att vidareutbilda sig och få nya arbetsuppgifter. Det livslånga lärandet är helt avgörande. Men det måste också bli snabbare rekryteringsmatchningar i Norden.

Det finns utmaningar i integrationsarbetet. Det vet vi alla. Vi vet också att bilden av integrationsarbetet och de nyanlända som kommer till Norden är väldigt diversifierad. Många som kommer hit får jobb väldigt snabbt; andra kan hamna väldigt långt utanför arbetsmarknaden. Därför måste vi också titta på de frågorna extra noggrant.

Mobiliteten på den nordiska arbetsmarknaden måste fortsatt vara stark. Gränshinder som försvårar och i många fall förhindrar rörligheten måste i alla lägen utvärderas och, där det är möjligt, också avlägsnas.

Vi behöver också vara tydliga avseende de demografiska möjligheterna och utmaningarna. Med en åldrande befolkning blir arbetsmarknaden mindre flexibel. Fler äldre stannar kvar längre, och arbetsrotationen på den nordiska arbetsmarknaden kan därför också rubbas. Det är då också angeläget att inträdet för unga på arbetsmarknaden underlättas och prioriteras. Ju längre inträdet skjuts fram, desto svårare blir etableringen. Därför är mobiliteten på den nordiska arbetsmarknaden väsentlig, allra helst för våra yngre arbetssökande.

Slutligen vill jag nämna jämställdheten på arbetsmarknaden. Det är oerhört viktigt att vi jobbar skarpt och ofta med at motverka lönediskriminering mellan män och kvinnor. Det är något som vi hela tiden måste uppmärksamma och aldrig släppa taget om.

Jag yrkar också bifall till samarbetsprogrammet.