Karin Gaardsted (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
336
Speaker role
Utskottet för ett hållbart Nordens talesperson
Dato

Mange tak. 2030-målene er i høj grad et resultat af, hvad de nordiske lande har talt for i FN over de seneste årtier, og af de nordiske landes udviklings- og udenrigspolitik. Norden har derfor et særligt ansvar for, at målene implementeres både i Norden og i verden. Derfor skal de nordiske lande fremover gennem samarbejde bidrage til, at verdensmålene giver afkast i form af en bedre fremtid for menneskeheden og jordens økologi. Der er tale om et dobbelt ansvar for en udvikling hjemme i Norden og for at give støtte til udvikling ude i verden.

Heldigvis står Norden relativt stærkt med hensyn til opnåelse af bæredygtighedsmålene og har både ideer og praktiske løsninger, som andre dele af verden kan have nytte af. Det er vigtigt at skabe en bevidsthed om dette i de nordiske lande. De nationale nordiske parlamenter kan bidrage til, at der sættes en høj standard eller reference for implementeringen.

Udvalget for et Holdbart Norden ser meget positivt på ministerrådsforslaget. Det er en klar politisk tilkendegivelse af, at det nordiske samarbejde bakker op om bæredygtighedsmålene med både politiske og praktiske tiltag. Men det kan blive endnu bedre. I Nordisk Råd har vi udarbejdet en rapport med flere forslag, som ministerrådet ikke har med i sin rapport ”Norden og FNs 2030-mål”. Rapporten er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe ledet af Sonja Mandt og er publiceret i forbindelse med denne session. Forslagene i rapporten kan ministerrådet med fordel tage med i det fremadrettede arbejde med Agenda 2030.

I lyset af ovenstående anbefaler udvalget, at Nordisk Råd udtrykker støtte til ministerrådsforslaget, men efterlyser samtidig, at Nordisk Ministerråd inddrager relevante anbefalinger fra den rapport, som vi netop har udgivet. Tak.